Congres International 2007

Stimaţi colegi,stimaţi invitaţi,dragi prieteni,

În numele Comitetului de Organizare, am deosebita plăcere şi onoare de a vă adresa un călduros bun venit la Primul Congres Naţional de Rezonanţă Magnetică cu participare internaţională, organizat de Societatea de Rezonanţă Magnetică în Medicină din România (SRMMR) şi de Clinica de Radiologie Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară din Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.
De la început ne exprimăm mulţumirile noastre conducerii Direcţiei Administrative şi Servicii din Ministerul Apărării care a aprobat organizarea şi desfăşurarea acestui congres în frumoasele săli ale Palatului Cercului Militar din Braşov.
De la aprobarea introducerii în practica clinică de către Administraţia Americană pentru Medicamente şi Alimente (FDA) în anul 1982, Imagistica prin Rezonanţă Magnetică (IRM) a cunoscut progrese uriaşe în ceea ce priveşte evoluţia tehnologică. Dacă pentru prima imagine RM, o secţiune prin creierul uman, realizată în 3 iulie 1977 a fost necesar un timp de achiziţie de cca 5 ore, în prezent cu echipamentele de ultimă generaţie se obţine un set de imagini în mai puţin de o secundă.
Urmare a acestor progrese, care includ imagistica rapidă şi ultrarapidă, imagistica funcţională şi metabolică, achiziţia în sistem ”paralel” a întregului corp omenesc pe o singură imagine, IRM şi-a extins mult spectrul aplicabilităţii clinice, fiind metoda de elecţie în capitole mari de patologie, prin furnizarea de date diagnostice pe care nu le pot oferi celelalte tehnici imagistice. Subliniem faptul că această metodă noninvazivă şi neiradiantă, acolo unde este disponibilă, nu înlocuieşte celelalte metode imagistice inclusiv examinarea CT, ci le completează cu un plus de informaţii diagnostice.
Dat fiind că este o metodă pretenţioasă, complexă, care solicită investiţii mari atât în achiziţia de echipamente cât şi în pregătirea unui personal medical §i tehnic de înaltă calificare, necesită a fi recomandată numai dupa o prealabilă §i atentă evaluare clinică, biologică a i paraclinică, astfel încât indicatia efectuării ei să fie riguros justificată.
In acest context, Primul Congres National de Rezonanţă Magnetică cu participare internaţională şi-a propus ca temă de dezbatere – stabilirea priorităţilor diagnostice ale IRM în principalele capitole de patologie în corelare cu celelalte tehnici imagistice. Astfel programul ştinţific al congresului este structurat în 6 simpozioane, primele 5 referindu-se la priorităţile IRM în patologia cranio-cerebrală, vertebro-medulară, musculo-scheletală, abdomino-pelvină şi cardio-vasculară. Al 6-lea simpozion este dedicat spectroscopiei RM.
Fiecare simpozion debutează cu o prezentare “Key note lecture” în care moderatorii – personalităţi ale domeniului din ţară şi străinătate – prezintă posibilităţile diagnostice actuale şi perspectivele imagisticii şi spectroscopiei prin rezonanţă magnetică în detecţia şi caracterizarea unor leziuni nedetectabile prin alte tehnici imagistice.
Programul ştinţific este dens, cuprinzând 83 de comunicări prezentate oral şi poster, majoritatea fiind remarcabile ca valoare. Ele prezintă sinteze asupra noutăţilor în domeniu, studii statistice efectuate cu aparatură din dotare, studii corelative imagistice şi prezentări de cazuri.
In prima zi se desfăşoară un Curs Precongres “New trends în MRI“, susţinut de o echipă de profesori, personalităţi ale rezonanţei magnetice din mai multe centre imagistice din Israel. Cursul este finanţat şi organizat de societatea Hiperdia, sponsorul principal al congresului nostru reprezentat în Romania de Domnul Tiberiu Roth, Director general şi Domnul Aurel Tudose, Director Medical. Le adresăm mulţumirile noastre şi le dorim să deschidă cât mai multe centre imagistice private în România .
Un eveniment major pe care trebuie să-l evidenţiem cu ocazia congresului nostru este înfiinţarea în cursul anului 2006 a Societăţii de Rezonanţă Magnetică în Medicină din România (SRMMR). Printre membrii fondatori ai acesteia se află cadre didactice din majoritatea clinicilor universitare de radiologie şi imagistică medicală, medici radiologi, chimişti, fizicieni şi ingineri din toată ţara.
Infiinţarea SRMMR a devenit posibilă ca urmare a organizării în România, în premieră europeană, începând cu anul 1995 şi până în prezent, a unor cursuri internaţionale (workshop-uri) de iniţiere şi ulterior de pregătire avansată teoretică şi practică (ateliere de lucru) în domeniul imagisticii şi spectroscopiei prin rezonanţă magnetică cu durata de 5 zile – “From Elementary Notions to the Latest Developments and Clinical Applications”. Meritul iniţierii şi permanentizării acestei Şcoli Internaţionale de Rezonanţă Magnetică este al Domnului Prof. Dr. Gheorghe Mateescu de la Case Western Reserve University, Ohio, USA, personalitate recunoscută a Rezonanţei Magnetice mondiale, membru în multiple organisme internaţionale de profil, pe care îl considerăm părintele Rezonanţei Magnetice din România. Incepând cu anul 1996, organizării anuale a acestor cursuri i s-a alăturat şi Prof. Dr. Radu Manoliu, şeful Clinicii de Radiologie şi Imagistică Medicală de la Free University, Amsterdam, Olanda.
Desfăşurarea în Romania a acestor manifestări ştiinţifice internaţionale dedicate pregătirii profesionale în domeniul rezonanţei magnetice a medicilor radiologi, fizicienilor şi chimiştilor ca unică oportunitate, nu ar fi fost posibilă fără substanţialul suport financiar şi organizatoric al Fundaţiei Culturale Române devenită din anul 2004 Institut Cultural Roman, condusă de academician Augustin Buzura – de formaţie medic, iar din anul 2005 de domnul preşedinte Horia-Roman Patapievici – fizician şi eseist de prestigiu. Pentru implicarea directă în asigurarea suportului financiar şi organizatoric în numele tuturor participanţilor la aceste cursuri internaţionale, români şi străini, adresăm profundele noastre mulţumiri domnilor Augustin Buzura şi Horia-Roman Patapievici. Mulţumiri speciale şi întreaga noastră gratitudine doamnei Ruxandra Sighinaş care pe parcursul celor 14 ediţii, n-a precupeţit nici un efort pentru a asigura o excelentă organizare a acestor workshopuri.
O contribuţie importantă la organizarea şi buna desfăşurare a acestor manifestări ştinţifice au avut-o de asemenea Academia Română, Ministerul Invăţământului şi Cercetării, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila “ din Bucureşti şi Centrul Clinic Imagistic din Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central reprezentat de Dr. Victor Mihalache şi subsemnatul.
La aceste cursuri au participat de-a lungul anilor un număr de 84 de membri ai echipei de profesori, “teaching team“, personalităţi ale rezonanţei magnetice mondiale din cele mai renumite universităţi din lume, printre care Ian C.P. Smith (Canada), Gunnar Myhr (Norvegia), Bruno Kastler (Franţa), Axel Hasse, Peter Jakob şi Juergen Reichenbach (Germania), Chris Boesch (Elveţia), Jeffrey Duerk şi Jane Tiemann (SUA); precum şi laureaţi ai premiului Nobel, Richard Ernst, George Emil Palade, Paul Lauterbur.
Au participat şi beneficiat pe parcursul desfăşurării acestor cursuri de rezonanţă magnetică – de la noţiunile de bază de fizică atomică la cele mai avansate tehnici de imagistică prin rezonanţă magnetică şi spectroscopie – 1512 participanţi români şi 349 participanţi străini din peste 24 ţări din Europa, Asia, SUA şi Canada. Incepând cu anul 2002 cursurile au fost creditate de CMR cu ore de Educaţie Medicală Continuă.
In prefaţa acestui Prim Congres Naţional de Rezonanţă Magnetică cu participare internaţională suntem mândri să subliniem şi să mulţumim Societăţii Internaţionale de Rezonanţă Magnetică în Medicină (ISMRM), conducerii acesteia, pentru extraordinarul suport financiar, ştiinţific şi profesional acordat participanţilor români şi celor din Estul Europei începând cu anul 2002 (Neptun, 17-21 iunie), când din echipa de profesori participanţi la Workshop-ul nostru au făcut parte preşedintele ISMRM de atunci, Prof. Dr. Chris Boesch, directorul executiv Ms. Jane Tiemann şi trezorierul societăţii Prof. Dr. Jeffery Duerk. Astfel, începând cu anul 2002 şi până în prezent, medicii radiologi, fizicienii şi chimiştii romani şi cei din ţările din Estul Europei care lucrează în domeniul rezonanţei magnetice beneficiază de o taxă modică de participare la Congresele anuale ale ISMRM şi primesc gratuit una din cele două reviste ale societăţii, ”Magnetic Resonance in Medicine” sau “The Journal of Magnetic Resonance Imaging”. De asemenea începând cu anul 2003 conducerea ISMRM prin membrii prezenţi la cel de-al X-lea Workshop on MRI and MRS (Sinaia, 2-6 iunie) a aprobat constituirea pentru participanţii români a unei noi categorii de membri ai Societăţii ”associate membership” cu o cotizaţie anuală de numai 35$. Urmare a acestor facilităţi de ordin material, începând cu anul 2002 au participat la congresele anuale ale ISMRM un număr crescut de medici, fizicieni şi chimişti din România şi alte ţări din Estul Europei. La congresul din acest an care a avut loc la Berlin (17-25 mai) din ţara noastră au participat peste 40 de specialişti, unii dintre ei cu lucrări valoroase.
Sperăm ca la ediţia din acest an a Şcolii de Vară, “International Summer School on MRI and MRS“, care va avea loc la Poiana Braşov în perioada 16-20 septembrie, Societatea de Rezonanţă Magnetică în Medicină din România, nou înfiinţată, în prezenţa conducerii ISRMR, reprezentată de Preşedintele Societăţii, Prof. Dr. Jeffery Duerk şi Directorul executiv Roberta Kravitz, va fi afiliată la Societatea Internaţională de Rezonanţă Magnetică în Medicină devenind a treia filială (chapter) Europeană după cele din Anglia şi Germania, realizându-se astfel visul Domnului Profesor Mateescu. Este un motiv de mândrie pentu toţi cei care nu au precupeţit nici un efort pentru buna organizare a celor 14 ediţii a Workshop-urilor Internaţionale de Imagistică şi Spectroscopie prin Rezonanţă Magnetică şi o recunoaştere internaţională a valorii Imagisticii prin Rezonanţă Magnetică din România.

***

In prezent pe teritoriul Romaniei sunt instalate şi funcţionează în sistem public şi privat un număr de 41 de echipamente de Rezonanţă Magnetică la care lucrează un număr de circa 130 de medici radiologi cu certificat de competenţă în IRM. Imbucurător este că mai mult de 70% dintre aceştia sunt medici tineri, sub 40 ani.
Primul Congres Naţional de Rezonanţă Magnetică cu participare internaţională işi propune următoarele obiective:
– Să facă cunoscute şi să promoveze progresele uriaşe pe care le-a înregistrat IRM-ul şi SRM-ul pe plan mondial în vederea introducerii în practica clinică a celor mai recente tehnici capabile să vizualizeze substratul patologic la nivel celular şi subcelular.
– Să atragă un număr cât mai mare de clinicieni din domenii diferite, beneficiari ai informaţiilor diagnostice oferite de IRM, unele dintre ele “unice”.
– Să iniţieze programe de cercetare mixte, în care să fie implicaţi medici ce lucrează în domeniul rezonanţei magnetice şi specialişti din alte domenii medicale.
– Este necesară o corelare a informaţiilor diagnostice obţinute prin tehnicile RM cu alte tehnici imagistice, în cadrul Centrelor de Diagnostic Imagistic.
– Iniţierea şi stabilirea de programe de cooperare între Societatea de Rezonanţă Magnetică în Medicină din Romania (SRMMR) şi societăţile de profil ISMRM şi ESMRM privind cercetarea ştiinţifică, pregătirea continuă a specialiştilor şi schimbul de experienţă.
– Sensibilizarea factorilor de decizie, în vederea alocării de fonduri necesare achiziţionării de aparatură performantă, pentru efectuarea şi în ţara noastră a unor explorări de varf în cât mai multe centre medicale.In cadrul congresului, s-a organizat o expozitie de aparatură de Rezonanţă Magnetică, consumabile şi echipamente de developare şi imprimare, la care participă firme producătoare din ţară şi străinatate.
Mulţumesc sponsorilor noştri pentru suportul acordat, fără de care congresul nostru nu ar fi putut fi organizat.
Mulţumesc de asemenea colegilor mei din Comitetul de Organizare şi Comitetul Stiinţific, şi dumneavoastră tuturor participanţilor.
In numele Comitetului de Organizare doresc succes Primului Congres Naţional de Rezonanţă Magnetică cu participare internaţională.

Preşedintele Congresului Prof. Univ. Dr. Ioan Codorean

Foreward

Dear colegues,dear guests,dear friends,

In the name of The Organizing Committee, I have the special honour and pleasure to adress you a warm welcome to The First National Congress of Magnetic Resonance with International Participation, organized by The Romanian Society of Magnetic Resonace in Medicine (SRMMR) and by The Clinic of Radiology, Medical Imaging and Nuclear Medicine from The Emergency Military Hospital affiliated to The University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest.
From the beginning we express our thanks to the Commandment of The Administrative Direction from The Ministry of Defense which aprouved the use of the beautiful halls of The Palace of The Military Cercle, Brasov.
From the aprouval of the use of Magnetic Resonance Imaging (MRI) by The Food and Drug Administration (FDA) in USA, in 1982, it has made an imense technological progress. If for the first MRI image, a cross section through the human brain, on 3 july 1977, it took almost 5 hours nowadays images can be obtained in less than a second. Following these achievements MRI extended his clinical aplicability to many chapters of pathology, completing, but not replacing, other imaging studies. Because it is a complex, expensive, needing high training imaging technique it must have a precise medical indication.
In this context, The First National Congress of Magnetic Resonance with International Participation proposes as debate themes – establishing the diagnostic priorities of MRI in correlation with the other imaging techniques. So the Scientific Program of the Congress is divided in 6 Symposiums, the first 5 referring to the MRI Priorities in pathology (cranio-cerebral, spine, muskuloskeletal, abdomino-pelvic and cardio-vascular) and the 6th is dedicated to MR Spectroscopy. Each Symposium begins with a Key Note Lecture in which the speaker presents the diagnostic posibilities of MRI and the perspectives of development in each domain. The Scientific Program contains 83 papers, oral and poster. They represent novelties, statistical studies, correlative studies and case reviews.
In the first day there is a Pre-Congress Course “New trends in MRI”, sustained by a teaching team from different imaging centers in Israel, it is sustained by Hiperdia Society, the main sponsor of our Congress, represented in Romania by Mr. Tiberiu Rot, General Manager and Mr. Aurel Tudose, Medical Manager. We express our thanks and wish them to open many more private centers in Romania.
We must underline with this occasion the setting up, in 2006, of the Romanian Society of Magnetic Resonance in Medicine (SRMMR), through the founders we have teaching staff from most of the University Clinics of Radiology and Medical Imaging in our country. This has become possible as a result of the International Workshops held in Romania from 1995, first time in Europe, untill now (14th edition) in the field of Imaging and Spectroscopy through Magnetic Resonance (each one for 5 days – “From Elementary Notions to the Latest Developments and Clinical Applications”). The main contribution in initializing and continuing these Summer Schools of Magnetic Resonance comes from Mr. Prof. Dr. Gheorghe Mateescu from Case Western Reserve University, Ohio, USA, a well known personality of international magnetic resonance; starting from 1996, Prof. Dr. Radu Manoliu, Head of the Clinic of Radiology and Medical Imaging from free University, Amsterda, Holland, joined him in this effort.
Also we must underline the great support that came from the Romanian Cultural Foundation, which became in 2004 the Romanian Cultural Institute, formerly lead by Acad. Augustin Buzura – which had his diploma in medicine, and lead from 2005 by Horia-Roman Patapievici – physicist and essay writer. The two presidents had a great interest in these field and they sustained these Summer Schools. We must thank them, together with Mrs. Ruxandra Sighinas which throughout the 14 editions has helped us in organizing these events. We have been helped also by the Romanian Academy, the Ministry of Education and Research, the University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” from Bucharest and the Clinical Imaging Center from the Central Military Emergency Hospital, represented by Dr. Victor Mihalache and the undersigned. At these Courses we had over the years 84 members of the teaching team, personalities of magnetic resonance all over the world, from which we name some: Ian C.P. Smith (Canada), Gunnar Myhr (Norway), Bruno Kastler (France), Axel Hasse, Peter Jakob si Juergen Reichenbach (Germany), Chris Boesch (Switzerland), Jeffrey Duerk si Jane Tiemann (USA); and some Nobel prise holders Richard Ernst, George Emil Palade, Paul Lauterbur. We had during these courses 1512 romanian participants and 349 from abroad from 24 european countries, Asia, USA and Canada. From 2002 they have received credits (MEC) from the Romanian Colege of Medics.
In the preface of our Congress we want to thank the International Society of Magnetic Resonace in Medicine (ISMRM) for its scientific and financial support gave to the romanian and eastern european participants beginning from 2002 (Neptun, 17-21 june). So, from 2002 untill now, radiologists, physicists and chemists (froma Romania and Eastern Europe) have had lower fees for the manifestations of these organization and free of charge subscription to one of the two reviews of the Society, ”Magnetic Resonance in Medicine” or “Journal of Magnetic Resonance Imaging”. Also starting from 2003 we have received the oportunity to join the Society as ”associate members”, with an annual fee of only 35$. Following these oportunities the manifestations of the Society had many attenders from these countries since 2002.
We hope that in this years Summer School, “International Summer School on MRI and MRS“, which takes place in Poiana Brasov between 16 and 20 september, SRMMR will become chapter of the ISMRM, represented here by its President Prof. Dr. Jeffery Duerk and its Executive Chairman Roberta Kravitz, as the 3rd Society in Europe after those of UK and Germany, by acomplishing a dream of Prof. Mateescu. There is a reason of content for all those who contributed to the orgenization of the International Workshops and a international recognition of the value of the Magnetic Resonance in Romania.

***

The First National Congress of Magnetic Resonance with International Participation has the following goals:

-To promote the imense progresses of MRI and MRS in the world for the introduction in the clinical practice of the most recent techniques capable of detecting the mecanism of disease at cell and sub-cell level;

-To atract as many clinicians as possible, from different fields of medicine and who benefit from MRI results;

-To initiate interdisciplinary research programs;

-To sustain the correlation of the diagnostic data obtained from MRI with those obtained with other techniques;

-The initiation of cooperation programs between SRMMR and ISMRM and ESMRM;

-Drawing the attention of the decisional factors in sustaining performant technique achisition, for maintaining and improuving the Magnetic Resonance’s level in our country.
Within our Congress it has been organized an exposition of technical solutions used in MRI, at which participate companies from our country and from abroad.
I thank our sponsors for their support, without which our Congress would not had place.
I also thank my colegues from the Organizing Committee and from the Scientific Committee and to you all for your participation.
In the name of the Organizing Committee I give my best wishes to The First National Congress of Magnetic Resonance with International Participation,

President of the Congress, Prof. Univ. Dr. Ioan Codorean

Those wonderful men and their MR machines: a sentimental journey

Gheorghe D. Mateescu, PhD

Visiting Professor, Department of Radiology,
Case Center for Imaging Research
Emeritus Professor, Department of Chemistry
Case Western Reserve University, Cleveland, OH 44106-7078,
USA

A wonderful destiny gave me the gift of meeting – in books and in real life – a number of great people involved in Spectroscopy, in general, and MRI and MRS, in particular.
I will share with you some of my dearest memories from these encounters.
It all began with Costin Nenitescu, Gerhard Herzberg, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Warren Proctor, Jean-Marie Lehn, James Feeney, Jacques Reisse, George Olah, John D. Roberts, Isidore Rabi, Felix Bloch, William Hansen, Martin Packard, Edwin Purcell, Henry Torrey, Robert Pound, Tony Keller, Axel Bothner-By, Ray Freeman, Jean Jeener, Richard Ernst, Weston Anderson, Erwin Hahn, Herman Carr, Paul Lauterbur, Sir Peter Mansfield, … and ended up with all of you.
Being present at this inaugural congress of the Romanian Society for Magnetic Resonance in Medicine is one of the happiest moments of my life.
We travelled together for more than twelve years that brought us to this day full of joy. The ones who really deserve congratulation are YOU. Nothing would have been possible without your thirst for knowledge and progress. And nothing would have happened without the crucial help of the Romanian Cultural Institute and the International Society for Magnetic Resonance in Medicine.
If I were granted the fulfilment of a wish, it would be that all of us give everything that we have – and will have – achieved to the betterment of humankind.