Congres International 2009

Stimaţi colegi, stimaţi invitaţi, dragi prieteni,

In numele Comitetului de Organizare, am deosebita plăcere si onoare de a vă adresa un calduros bun venit la Cel de al II-lea Congres National de Rezonanță Magnetică cu participare internaționala si Primul Simpozion al Grupului Român al ISMRM , care se desfășoara in frumosul oraș Sibiu, recentă capitală culturală a Uniunii Europene.

Cel de al II-lea Congres National de Rezonanța Magnetică cu participare internațională și-a propus ca temă de dezbatere – stabilirea prioritătilor diagnostice ale IRM in principalele capitole de patologie , in corelare cu celelalte tehnici imagistice .

Astfel , programul stiințific este structurat in 6 simpozioane : primele 5 se referă la prioritațile diagnostice ale IRM in patologia cranio-cerebrală, vertebro-medulară, musculo-scheletală, abdomino-pelvină precum si imagisticii funcționale și spectroscopiei RM ; cel de al 6-lea simpozion , in premieră, este dedicat tehnicienilor si operatorilor care lucrează in domeniul IRM.

Programul științific este dens, cuprinzând comunicări prezentate oral si poster, majoritatea fiind remarcabile ca valoare. Ele prezintă sinteze asupra noutăților in domeniu, studii statistice efectuate cu aparatura din dotare, studii corelative imagistice și prezentări de cazuri. Remarcăm ca autorii in majoritate sunt tineri specialiști in radiologie- imagistică medicală și medici rezidenti din toate centrele universitare din tara.

In prima zi se desfașoară Cursul precongres ”Imagistica in oncologie “ , structurat in două simpozioane : “Actualitati in onco-imagistica IRM” si “Imagistica de fuziune PET-CT prezent si viitor” sustinute de o echipă de profesori, personalitați ale rezonanței magnetice și ale imagisticii PET/CT din mai multe centre imagistice din Olanda ,Germania si Croația. Cursul este sponsorizat de firma Radius Med Philips reprezentată de Dl. Dr. Director Octavian Netcu, căruia ii adresăm mulțumirile noastre.

Urmare a afilierii in anul 2008 a SRMMR la Societatea Internaționala de Rezonantă Magnetică in Medicină (ISMRM) si creării Grupului Român al ISMRM “Romanian Chapter of ISMRM” , in cea de a treia zi a Congresului isi desfașoară lucrările Primul Simpozion al Grupului Roman al ISMRM .

Inființarea “Roumanian Chapter of ISMRM “ a devenit posibilă ca urmare a organizării in România, in premieră europeană , incepând cu anul 1995 a unor cursuri internaționale de inițiere si ulterior de pregătire avansată teoretică si practică (ateliere de lucru) in domeniul imagisticii și spectroscopiei prin rezonantă magnetică cu durata de 5 zile “From Elementary Notions to the Latest Developments and Clinical Applications”.

Meritul inițierii si permanentizării acestei școli Internaționale de Rezonanță Magnetică pe parcursul a 15 ediții este al Domnului Prof. Dr. Gheorghe Mateescu de la Case Western Reserve University, Ohio, USA, personalitate recunoscută a Rezonanței Magnetice mondiale, membru in multiple organisme internaționale de profil, pe care il considerăm părintele Rezonanței Magnetice din România. Incepând cu anul 1996, organizării anuale a acestor cursuri s-a alăturat si domnul Prof. Dr. Radu Manoliu , o lungă perioadă de timp șef al Clinicii de Radiologie si Imagistică Medicală de la Free University, Amsterdam, Olanda. Suntem onorați să-i avem oaspeți și la acest congres alături de alte două personalități ale Rezonanței magnetice : Domnul Prof. Ian C.P. Smith de la “Institute of Biodiagnostics , National Research Council ” , Winnipeg , Canada și pe domnul Prof. D.Pikuth de de la Institutul de Radiologie al Universității de Medicină Saarbrucken, Germania.

***

Cel de al doilea Congres National de Rezonanță Magnetică iși propune următoarele obiective:

  • să informeze si să promoveze progresele uriașe pe care le-a inregistrat IRM-ul și SRM-ul pe plan mondial , in vederea introducerii in practica clinică a celor mai recente tehnici capabile să vizualizeze substratul patologic la nivel celular si subcelular.
  • să atragă un număr cât mai mare de clinicieni din domenii diferite, beneficiari ai informațiilor diagnostice oferite de IRM , unele dintre ele “unice”
  • să inițieze programe de cercetare mixte in care să fie implicați medici si tehnicieni care lucrează in domeniul rezonanței magnetice și specialiști din alte domenii medicale.
  • să inițieze programe de cooperare intre Societatea de Rezonantă Magnetică în Medicină din România (SRMMR) si societățile de profil ISMRM si ESMRMB , privind cercetarea stiințifică , pregătirea continuă a specialiștilor și schimbul de experiență.
  • să sensibilizeze factorii de decizie in vederea alocării de fonduri necesare achiziționării de aparatură performantă pentru efectuarea și in țara noastră a unor explorări de vârf in cât mai multe centre medicale.

In cadrul congresului s-a organizat o expoziție de aparatură de Rezonanță Magnetică, consumabile și echipamente de developare și imprimare, la care participă firme producătoare din țară si străinătate.

Mulțumesc sponsorilor noștri pentru suportul acordat, fără de care congresul nostru nu ar fi putut fi organizat.

Mulțumesc de asemenea gazdelor noastre Domnului Conf.Dr.Adrian Șanta și membrilor Comitetului Local , precum și colegilor mei din Comitetul de Organizare și Comitetul Stiințific.

Vă mulțumesc dumneavoastră , tuturor participanților .

In numele Comitetului de organizare , doresc mult succes celui de- al doilea Congres Național de Rezonantă Magnetică și Primului Simpozion al Grupului Roman al ISMRM .

Președintele Comitetului de Organizare

Prof. Univ. Dr. Ioan Codorean